Van waar komt de verplichting?

Door een regelmatige keuring van de airco verhoogt het rendement, vermindert het energieverbruik en worden er minder broeikasgassen uitgestoten.

Ongeveer 40 % van het totale energieverbruik in de Europese Unie komt voor rekening van gebouwen. In Vlaanderen alleen al zijn er naar schatting 162.000 niet-residentiële gebouwen die gekoeld worden. Dit zijn kantoorgebouwen, bedrijven, winkelcentra, enz. De gebouwensector breidt ook uit,  waardoor het energieverbruik vanzelfsprekend blijft toenemen. Daarom is het belangrijk dat de airco's zo efficiënt mogelijk werken.

Europese richtlijn

De verplichting voor de keuring volgt uit de Europese richtlijn voor de energieprestatie van gebouwen, die dwingende en specifieke maatregelen vastlegt om het energieverbruik en de uitstoot van CO2 door gebouwen te verminderen. Eén van de maatregelen uit die richtlijn is de regelmatige keuring van cv-ketels en airco’s in gebouwen.