Frequentie van de keuring

Keuringsfrequentie

Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig gekeurd worden. De frequentie is afhankelijk van het koelvermogen:

Nominaal koelvermogen airco Frequentie
 > 12 kW en < 50 kW iedere 5 jaar
 ≥ 50 kW en < 250 kW iedere 3 jaar
≥ 250 kW iedere 2 jaar

Een nieuw airconditioningsysteem met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moet binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden.

Bij het bijplaatsen of vervangen van een airco moet je de energetische keuring van het gehele airconditioningsysteem, met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW op gebouwniveau, opnieuw laten uitvoeren binnen de 12 maanden.

Wijziging keuringsfrequentie

De keuringsfrequentie voor de airco-energiekeuring wordt vereenvoudigd. Bestaande airco’s moeten vanaf 7 maart 2021 om de 5 jaar een airco-energiekeuring ondergaan, ongeacht het nominaal koelvermogen. 

Een nieuw airconditioningsysteem met een nominaal vermogen van meer dan 12 kW, moet nog steeds binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden.