Frequentie van de keuring

Keuringsfrequentie

Airconditioningsystemen met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moeten regelmatig gekeurd worden. De frequentie is afhankelijk van het koelvermogen:

Nominaal koelvermogen airco Frequentie
 > 12 kW en < 50 kW iedere 5 jaar
 ≥ 50 kW en < 250 kW iedere 3 jaar
≥ 250 kW iedere 2 jaar

Een  nieuw airconditioningsysteem met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW moet binnen 12 maanden na de eerste inbedrijfstelling een eerste keer gekeurd worden.

Bij het bijplaatsen of vervangen van een airco moet je de energetische keuring van het gehele airconditioningsysteem, met een nominaal koelvermogen van meer dan 12 kW op gebouwniveau, opnieuw laten uitvoeren binnen de 12 maanden.

Definitie nominaal koelvermogen

Sinds 5 september 2016 is daarenboven de definitie van het nominaal koelvermogen veranderd.

Voor airco’s die reeds in gebruik waren vóór 5 september 2016, moet de keuring uiterlijk gebeuren binnen de 5 jaar (> 12 en < 50 kW), binnen de 3 jaar (≥ 50 en < 250 kW) of binnen de 2 jaar (≥ 250 kW) te rekenen vanaf 5 september 2016.

Voorbeelden voor de bepaling van de datum van de energetische keuring van airco’s (19 kB)